interno komuniciranje

10 napogostejših napak pri komunikaciji z zaposlenimi

10 napogostejših napak pri komunikaciji z zaposlenimi

Se tudi vi najdete v njih?

Komunikacija je proces izmenjave informacij, idej, čustev, mnenj med dvema ali več osebam. Zajema lahko različne oblike, kot je verbalna, neverbalna, zapisana, digitalna, fizična komunikacija. Za učinkovito komunikacijo je ključno, da sta tako tisti, ki sporoča, kot tisti, ki sprejema, angažirana in pripravljena na izmenjavo informacij.

V podjetjih pa se nemalokrat zgodi, da ena stran ni dovolj dovzetna za sprejemanje. Verjetno boste takoj pomislili na svoje zaposlene, da spregledajo informacije, ki jim sporočate. Vendar pa velikokrat prihaja do situacij, ko podjetje samo ni dovolj prisotno pri poslušanju, sprejemanju in odzivanju na sporočila, ki jih dajejo zaposleni. 

Kako torej v podjetju vzpostaviti učinkovito komunikacijo, ki bo delovala na zdravih odnosih vseh udeležencev?

Pravijo, da se največ naučimo iz napak. Zato smo zbrali 10 pogostih napak, ki jih podjetja delajo pri komunikaciji z zaposlenimi. Upamo, da bodo tudi vam v pomoč. 

  1. Ne postavljanje jasnih ciljev in pričakovanj; Da je komunikacija v podjetju lahko kar se da učinkovita, je nujno potrebno pokazati jasna pričakovanja in tudi cilje, ki jih zasledujete. Tako bo vsak od deležnikov že od začetka vedel, kaj se od njega pričakuje in kaj je njegov končni cilj.

  1. Podjetja ne poslušajo in predvsem, ne slišijo; Organizacije pričakujejo od svojih zaposlenih, da sprejmejo in upoštevajo vse informacije, ki jim jih vodstvo sporoča. Ob tem pa nemalokrat pozabijo na to, da imajo tudi zaposleni glas. Še več, da oni velikokrat razumejo situacije v podjetju dosti bolje od vodstva. Saj so dnevno vpeti v delo, ki te situacije prinaša.

  1. Uporaba neustreznih orodij; Dejstvo je, da se časi spreminjajo. Covid je situacijo na delovnih mestih praktično obrnil na glavo… in nekatere spremembe so ostale. Zato je v tem času še toliko bolj pomembno, da gredo podjetja v koraku s časom. Da si priskrbijo orodja, ki sledijo trendom sprememb. Ne pa da se držijo ustaljenih metod, ki so neprimerne in neuspešne.

  1. Ne ustvarjanje kulture odprtega dialoga. Odprt, sproščen dialog med različnimi nivoji v podjetju je ključen, da se bodo zaposleni počutili prijetno in varno v delovnem okolju. To bo pozitivno vplivalo na njihovo pripadnost in željo po sodelovanju.

  1. Podjetja ne odgovarjajo v doglednem času; Tudi če v podjetju imajo možnost izražanja mnenj, pomislekov, idej s strani zaposlenih, pa podjetja velikokrat te prispevke ne obravnavajo dovolj prednostno. Ko zaposleni izrazi svojo pobudo ali mnenje vodstvu, za to potrebuje kar nekaj poguma in tudi časa. Tako je s strani podjetja skrajno neprimerno, da se na to sporočilo ne odzove v primernem času. S tem da podjetje zaposlenemu  namreč znak, da njegov prispevek v bistvu ni tako pomemben. Zaposleni zato lahko izgubi zaupanje do vodstva in tudi željo po prispevati nekaj več.
  1. Ni transparentnosti; Pretok informacij v podjetju je ključna, da zaposleni lahko celovito deluje. To, da pri zaposlenemu obstajajo luknje v razumevanju situacije v podjetju, ne pomeni nič drugega, kot da se svojega dela ne more lotiti poglobljeno. Kar pa ima negativen vpliv na njegovo uspešnost. 

  1. Neupoštevanje kulturnih različnosti; Vključenost vseh, ne glede na raso, versko pripadnost, spol v komunikacijo podjetja je ključna, da se bo lahko vsak posameznik počutil del skupnosti podjetja.

  1. Uporaba slabe slovnice in pravopisa; Osnova učinkovitega komuniciranja je razumevanje. Zato si pri komunikaciji z zaposlenimi podjetja ne smejo privoščiti, da bi sporočala v žargonu in nepravilni slovenščini. 

  1. Zasipanje vseh z vsem; Tako kot smo vsi mi dnevno bombardirani z različnimi informacijami iz različnih virov, tako se tudi vaši zaposleni dnevno prebijajo čez različna sporočila. Zato je v podjetju zelo priporočljivo, da segmentirano sporoča stvari zaposlenim. Tiste, katere določena informacija zadeva.

  1. Vodstvo s slabim vzorom; Učinkovita komunikacije se prične pri vodstvu. Vodstvo je prvo, ki mora postaviti zgled komunikacije, ki si jo želi vzpostaviti v podjetju. Vodstvo, ki ne uporablja pozitivne, odprte in spoštljive komunikacije, ne more pričakovati, da se bodo na takšen način odzivali njegovi zaposleni. 

To so napake, ki jih je zaznati pri komunikaciji z zaposlenimi.  Podjetja, ki se zavedajo usodnosti teh napak, delujejo bolje. Zdrava, učinkovita komunikacija je namreč ključ za grajenje odnosov, zaupanja in razumevanja. Vse, kar počnemo v podjetju, pa so pravzaprav odnosi. Ti so vez, ki organizacijo delajo trdno in stabilno. Zato vsi, ki se sprašujete, kako okrepiti pripadnost podjetju, začnite delati spremembe v komuniciranju.

Si želite, da bi vaši zaposleni z veseljem prebirali interne vsebine, aktivno sodelovali v njih in bili proaktivni pri soustvarjanju kulture podjetja? Interactic vam pri tem pomaga … s pomočjo interaktivnih doživetij zaposlene na učinkovit način potegnete v svet trajnosti, zdravja, vrednot, wellbeinga ipd. Lahko pa jim tudi ustvarite prostor - Tržnico za zaposlene, kjer imajo priložnost predstaviti svoje izdelke, posojati stvari sodelavcem ali pa si izmenjati kakšno stvar, ki je ne potrebujejo več.

Vas zanima več? Pišite nam na hello@interactic.io.