Interactic


Interactic smo ekipa strokovnjakov, specializiranih za razvoj orodij za interaktivne komunikacijske aktivnosti - tako interne kot eksterne. Usmerjeni smo v razvoj interaktivnih komunikacijskih orodij, obenem pa ponujamo tudi svetovanje s področja vsebinskega marketinga, s čimer našim naročnikom ponujamo celovito rešitev za komunikacijo.

Naša orodja so usmerjena v krepitev povezanosti med zaposlenimi, v krepitev lojalnosti zaposlenih do podjetja ali organizacije ter v krepitev odziva in vpletenosti zaposlenih. Podjetja, ki uporabljajo Interactic, komunicirajo bolje - tako z vrha navzdol kot tudi znotraj kolektiva. Ne glede na to, ali ga uporabljajo samo za priložnostne aktivacije ali pa kot celostno komunikacijsko rešitev.

Naši naročniki v primerjavi s klasičnimi objavami na internih komunikacijskih kanalih v povprečju dosegajo 70% višji odziv na vsebine, pripravljene z Interacticom. Interaktivne vsebine imajo namreč večji doseg, večjo branost, obenem pa tudi veliko boljši priklic podanih informacij med sodelavci.

Z interaktivnim pristopom h komunikaciji je enostavnejše tudi pridobivanje povratnih informacij zaposlenih, kar našim naročnikom omogoča, da se hitreje odzivajo na potrebe in želje kolektiva, zato Interactic pripomore k večji pripadnosti podjetju, bolj produktivnemu delovnemu okolju in večjemu zadovoljstvu.


Skupaj ustvarimo nepozabne interaktične aktivacije za vaše sodelavce!